Police: PFRON prezentował zmiany w Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Zmiany w Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami III były tematem spotkania przedstawicieli Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON oraz jednostek samorządowych i stowarzyszeń z terenu powiatu polickiego. Spotkanie odbyło się w miniony wtorek w Starostwie Powiatowym w Policach.

Wydarzenie było inicjatywą Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach. Uczestniczyło w nim blisko dwudziestu przedstawicieli i przedstawicielek jednostek podlegających Powiatowi oraz stowarzyszeń, które swoją działalność prowadzą na terenie Powiatu.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane zmiany kierunków działań i warunków brzegowych Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III, do którego w roku bieżącym przystąpił między innymi Powiat Policki. Zmiany w Programie dotyczą przede wszystkim wprowadzenia obszaru A, zakładającego realizację projektów związanych z zapewnieniem dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz rozszerzenie zakresu wsparcia w obszarach B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych i ŚDS), D (likwidacja barier transportowych) i F (tworzenie nowych WTZ i przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących placówek). Po zakończeniu prezentacji odbyły się konsultacje indywidualne.

Źródło: pfron.org; fot. pfron.org

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Niepełnosprawny Adam Kiech oraz jego chora na raka matka zbierają na rehabilitację

Przeczytaj następny

Trwa głosowanie na temat konkursu plastycznego PFRON

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page