Police: przedłużono konkurs plastyczny „Zaprojektuj odblask” edycja 2022

Do końca stycznia 2022 r. trwa nabór prac w konkursie plastycznym „Zaprojektuj odblask”, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi i zwiększenie świadomości najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uczestnik ma za zadanie wykonanie dowolną techniką pracę plastyczną, będącą projektem odblasku jaki sam chciałby nosić i polecać wszystkim pieszym uczestnikom ruchu drogowego, a także rowerzystom.

Dla laureatów przewidziane są nagrody konkursowe.

Organizatorem konkursu, będącego częścią projektu Powiatu Polickiego pn. „Na drodze wybierz Życie”, jest Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach.

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Bożonarodzeniowe spotkanie w Powiatowym Klubie Samopomocy w Policach

Przeczytaj następny

PZERiI w Policach zorganizował spotkanie wigilijne

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page