Police: trwa nabór zgłoszeń do konkursu „Razem Możemy Więcej”

Do 17 stycznia można zgłaszać się do tegorocznej edycji konkursu „Razem Możemy Więcej” organizowanego przez powiat policki w ramach VI Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej.

Konkurs ma na celu promowanie różnorodnych form zaangażowania społecznego, w tym działalność organizacji pozarządowych, wolontariuszy, grup nieformalnych oraz instytucji i podmiotów prowadzących aktywność społeczną w powiecie polickim.

W tym roku wyróżnienia będą przyznawane w czterech kategoriach:

  • Działania warte naśladowania,
  • Osobowość roku,
  • Działalność instytucji i placówek publicznych oraz podmiotów prywatnych w zakresie aktywności społecznej,
  • Inicjatywy służące przeciwdziałaniu i łagodzeniu skutków epidemii.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas VI Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej, którą zaplanowano na początek przyszłego roku.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 91 43 28 116 (kontakt z Panią Edytą Rudecką) lub w drodze korespondencji elektronicznej na adres: rudecka@policki.pl

Więcej szczegółów:
https://policki.pl/36734-2/

Fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Police: trwają zapisy na 3 Bieg Korczaka

Przeczytaj następny

Lubelski MOPR wprowadza tłumacza języka migowego on-line

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page