Police: trwa zgłaszanie kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Policach

29 stycznia minie termin zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach. Mogą to zrobić organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu polickiego.

Pisemne zgłoszenie kandydata należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich (pok. nr 20) Starostwo Powiatowe w Policach (ul. Tanowska 8, 72-010 Police), w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi identyfikującymi podmiot zgłaszający kandydaturę wraz z danymi teleadresowymi z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach” (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).

Do zakresu działania powiatowych rad należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) ocena realizacji programów;
3) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Rada składa się z 5 osób, a jej kadencja trwa 4 lata.

Źródło: policki.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Grupa Widzieć przez Grę z Bielska-Białej szuka trenera

Przeczytaj następny

Police: zespół Serca Rytm wystąpił w Klubie Nauczyciela