Police: w ramach WTZ powstanie pracownia piekarniczo-cukiernicza

Stolnica kuchenna ze świeżo wyrobionymi pączkami

Warsztaty Terapii Zajęciowej PSONI w Policach zostaną poszerzone o pięć nowych osób. Dzięki temu utworzona zostanie pracownia o profilu piekarniczo-cukierniczym, w której osoby z niepełnosprawnościami będą mogły zdobyć potrzebne doświadczenie zawodowe.

Decyzja o zwiększeniu liczby uczestników WTZ jest związana z liczbą osób oczekujących. Wszyscy kandydaci na uczestników posiadają aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

– WTZ dysponuje wolnym pomieszczeniem, które może być wykorzystane na działalność nowej pracowni. W związku z posiadanymi zasobami lokalowymi i umeblowaniem oraz sprzętem (pozyskanym w projekcie poza środkami PFRON) w tym między innymi: pieca konwekcyjno-parowego, miksera planetarnego, stalowego stołu technologicznego, witryny chłodzącej itp. zorganizowanie pracowni wymaga jedynie doposażenia w drobne sprzęty i narzędzia, które zostaną zakupione w ramach środków wynikających ze zwiększenia liczby uczestników – mówi Wioletta Lewandowska, kierownik WTZ PSONI Koło w Policach.

W pracowni piekarniczo-cukierniczej zatrudniony zostanie instruktor terapii zajęciowej o odpowiednich kwalifikacjach, dzięki czemu możliwa będzie realizacja rehabilitacji zawodowej we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną Pożyteczni działającą w Policach oraz innymi cukierniami i piekarniami działającymi na terenie Polic. Uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę, doświadczenie i umiejętności zawodowe, jakie są potrzebne do pracy m.in. we wspomnianej spółdzielni.

Dodatkowo Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach złożyło wniosek o zwiększenie liczby uczestników zajęć klubowych WTZ o cztery osoby.

– Trzy osoby były uczestnikami warsztatów i opuściły je w związku z podjęciem zatrudnienia. Jedna jest osobą oczekującą na przyjęcie – dodaje Wioletta Lewandowska.

Obecnie w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa w ośmiu pracowniach: rękodzieła, ceramicznej, stolarstwa, komputerowo-poligraficzno-papierniczej, artystyczno-plastycznej, gospodarstwa domowego, szkła dekoracyjnego, ogrodniczo-porządkowej.

Zadanie jest finansowane ze środków z budżetu Powiatu Polickiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Uczniowie polickiego SOSW nagrali trzy polskie kolędy

Przeczytaj następny

Od 1 stycznia będzie można więcej dorobić do renty socjalnej

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page