Polickie PSONI zaprezentowało się na dwóch imprezach

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach zaprezentowało się ostatnio na dwóch imprezach na terenie Gminy Police. Obsługiwane przez podopiecznych stowarzyszenia stoiska stanęły na zorganizowanym przez gminny i powiatowy samorząd Pikniku Organizacji Pozarządowych „Jesteśmy, działamy” oraz na I Jarmarku Odpustowym w Niekłończycy.

Migawki z tych dwóch wydarzeń trafiły do najnowszego Flesza Tygodnia – serwisu informacyjnego Internetowej Telewizji Regionalnej „HB”.

fot. Internetowa Telewizja Regionalna „HB”

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Łatwiejszy dostęp do rehabilitacji jeszcze w tym roku?

Przeczytaj następny

Dwa medale Polaków podczas drugiego dnia MŚ w pływaniu w Londynie

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page