Polska Fundacja Przedsiębiorczości wyróżni firmy odpowiedzialne społecznie

Mężczyzna podpisujący umowę

Polska Fundacja Przedsiębiorczości organizuje konkurs, w którym wyróżnione będą firmy wdrażające w życie idee społecznej odpowiedzialności biznesu. Czas na zgłoszenia jest do 30 maja. Laureaci zostaną wyróżnieni na gali Perły Biznesu 2021.

Celem konkursu organizowanego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości jest wyróżnienie przedsiębiorców, którzy w bardzo trudnym dla gospodarki roku 2020 wykazywali się wyjątkową postawą i promocją idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

PFP serdecznie zaprasza do nadsyłania zgłoszeń. Kto może zgłaszać przedsiębiorców? Zarówno oni sami, jak i pracownicy czy partnerzy gospodarczy. Fundacji zależy na tym, by kapituła konkursowa miała szerokie pole wyboru, a wiemy, że wiele firm z Pomorza Zachodniego w czasie pandemii aktywnie wspierało ochronę zdrowia w walce z COVID-19. Organizator konkursu nie chce ograniczać się tylko i wyłącznie do tematów związanych z pandemią.

– Prowadzenie firmy, działalność w biznesie to więcej niż zarabianie pieniędzy. Polska Fundacja Przedsiębiorczości jest aktywnie zaangażowana w promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Sami wspieramy organizacje pożytku publicznego z całego regionu. Organizując konkurs chcemy docenić firmy wrażliwe społecznie, przedsiębiorców, którzy nie są obojętni na to, co dzieje się w ich środowisku i dookoła niego. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w czasie pandemii to działalność związana z ograniczaniem jej skutków jest najczęstszym przykładem CSR, ale nie chcemy się zamykać tylko i wyłącznie w takim działaniu – mówi prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Marcin Pawłowski.

PFP Liczy na szeroką reprezentację firm zaangażowanych w działalność społeczną i charytatywną, działających również na rzecz środowiska naturalnego i przyrody. Doceniane będą także aktywności sprzyjające równouprawnieniu czy promowania aktywności społecznej i obywatelskiej.

– CSR ma dwa wymiary – zewnętrzny i wewnętrzny. Na pewno wiele firm skupia się na pomocy i wspieraniu swoich pracowników i takie firmy również będziemy wyróżniać – dodaje Marcin Pawłowski.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie pfp.com.pl. Należy go wypełnić i odesłać do 31 maja 2021 r. na adres csr@pfp.com.pl

Źródło: materiały prasowe; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Ministerstwo zdrowia zamierza refundować terapię genową przeciwko SMA

Przeczytaj następny

Trwają zapisy do biegu charytatywnego Poland Business Run

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page