Ponad 1,2 mld złotych na wsparcie niepełnosprawnych przez samorządy

Ponad 1,2 mld złotych przekaże w tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym na wsparcie projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik wskazuje natomiast, że do samorządów powiatowych trafi blisko 995 mln zł, a do samorządów wojewódzkich kolejne 224 mln zł. To w sumie o 158 mln zł więcej niż w ubiegłym roku.

– Te rekordowe środki przeznaczone zostaną na samorządowe działania aktywizujące osoby z niepełnosprawnościami – zaznacza wiceminister Wdówik.

Ze środków PFRON finansowana jest działalność warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. Dzięki otrzymanym z PFRON funduszom samorządy ponadto likwidują bariery architektoniczne, komunikacyjne i techniczne, zaopatrują osoby potrzebujące w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze. Organizują też turnusy rehabilitacyjne oraz inne wydarzenia o charakterze sportowym i kulturalnym. Możliwe jest również wyposażanie stanowisk pracy, dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej czy finansowanie szkoleń.

– Poprzez systematyczne zwiększanie środków na wsparcie samorządowych inicjatyw chcemy poprawiać sytuację osób niepełnosprawnych. Ich potrzeby się zmieniają, a my staramy się na nie odpowiadać. To, co jeszcze kiedyś było wystarczające, niekoniecznie jest takie dzisiaj. Musimy zatem cały czas dostosowywać nasze działania do zmieniających się potrzeb i oczekiwań osób z różnymi niepełnosprawnościami – mówi prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Wysokość przyznawanych samorządom środków uzależniona jest od kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej, a także od czynnika demograficznego oraz poziomu bezrobocia osób niepełnosprawnych i liczby osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Najwięcej pieniędzy trafi do samorządów powiatowych z Warszawy, Krakowa i Łodzi.

– Dzięki rządowym środkom powiat opatowski z sukcesami prowadzi i rozwija zadania w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i osób niepełnosprawnych, w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, a także szkolnictwa specjalnego. Za kwotę ponad 8 mln zł powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy dla 60 osób powyżej 18 roku życia – psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie, z całościowymi zaburzeniami neurologicznymi oraz ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi – mówi starosta powiatu opatowskiego Tomasz Staniek.

Podział środków PFRON dla województw i powiatów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r.

Źródło: pfron.org; fot. pfron.org

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Police: kwarantanna internatów przedłużona do niedzieli

Przeczytaj następny

Zakopane: rozpoczęły się Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page