Ponad 85 mln zł na program rehabilitacji kompleksowej

Ponad 85 mln złotych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych chce przeznaczyć na nowy program rehabilitacji kompleksowej. Jest on skierowany do osób, które w wyniku wypadku lub choroby utraciły zdrowie i nie mogą wrócić do wcześniej wykonywanego zawodu.

Projekt łączy trzy oddzielane do tej pory rodzaje rehabilitacji (zawodową, psychospołeczną i medyczną) w jedną. Osoby niepełnosprawne, które chcą wziąć udział w programie, będą mogły wziąć udział w trwających od 3 do 12 miesięcy przygotowaniach do powrotu na rynek pracy pod okiem zespołu specjalistów, takich jak: lekarze, psychologowie, terapeuci, trenerzy i doradcy. Nacisk w zakresie wsparcia psychospołecznego zostanie położony na warsztaty dla uczestników i ich rodzin oraz grupy wsparcia.

– Realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z ministerstwem rodziny model rehabilitacji kompleksowej to odpowiedź na stosunkowo niski poziom aktywności zawodowej osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Podjęte działania pozwolą na przywracanie zdolności do podjęcia zatrudnienia osób obecnie nieaktywnych zawodowo, a co za tym idzie podniesienie wskaźnika zatrudnienia – podkreśla Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Udział w programie to szansa dla osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę. Obecnie do udziału w projekcie zakwalifikowano 70 osób. W ramach wsparcia zawodowego uczestnicy otrzymają pomoc doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy w wyborze nowego zawodu – dopasowanego do zainteresowań i obecnych możliwości uczestnika oraz cieszącego się zainteresowaniem pracodawców.

Na etapie pilotażu rehabilitacja kompleksowa będzie realizowana w czterech ośrodkach: w Wągrowcu (dla mieszkańców województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego), Ustroniu (dla woj. śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego lub lubuskiego), Grębiszewie (dla woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego) i Nałęczowie (dla woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego). Poprzez szkolenia wiedzę w zakresie rehabilitacji kompleksowej i kwalifikowania do niej uzyska 50 lekarzy orzekających i 50 psychologów.

Partnerami współfinansowanego przez Unię Europejską projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanego przez PFRON są ZUS i CIOP.

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Nad polskim morzem są dostępne „amfibie” dla osób niepełnosprawnych

Przeczytaj następny

Trwają zapisy na mistrzostwa Polski w parakolarstwie szosowym

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page