Poprawi się dostępność szlaków w polskich parkach narodowych i krajobrazowych

W 2021 r. ruszy projekt mający na celu poprawę dostępności parków narodowych i krajobrazowych dla osób niepełnosprawnych, który zostanie sfinansowana z funduszy europejskich.

Wpisuje się to we wciąż rozwijany w Polsce Program Dostępność PLUS. W ramach współpracy z partnerami z krajów Unii Europejskiej zostanie wypracowany kompleksowy model zapewnienia dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Projekt przewiduje wdrożenie w 10 parkach narodowych lub krajobrazowych rozwiązań z zakresu dostępności takich jak: przekazywanie informacji o ofercie parku, obsługi turystów oraz udogodnień infrastrukturalnych.

− Mogę obiecać, że będziemy starać się o to, aby turystyka społeczna miała szanse rozwijać się (…) – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. − Nawet Tatry, najwyższe, najbardziej majestatyczne i wieńczące Koronę Gór Polski mogą być dostępne, jeśli osobom doświadczającym niepełnosprawności, czy starszym, stworzymy do tego warunki – dodaje.

W ramach programu Dostępność Plus uruchomiono środki finansowe w wysokości ponad 8 mld zł. Przeznaczono je na takie inwestycje jak np. przystosowanie 150 szkół podstawowych, ponad 100 uczelni, 125 placówek służby zdrowia, kilkuset urzędów i instytucji samorządowych i blisko 200 dworców kolejowych.

Źródło: pzn.org.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Szczecin: cena „abonamentu” SPP dla niepełnosprawnych bez zmian

Przeczytaj następny

Nie żyje parakolarz Dariusz Pytlak

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page