Powiat policki: 25 wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd

Znak oznaczający miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej

Prawie 97 tysięcy złotych – to kwota dofinansowań, które od początku 2021 r. roku zostały przyznane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w ramach programu Aktywny Samorząd. Do początku lipca osoby z niepełnosprawnościami z powiatu polickiego złożyły łącznie 25 wniosków o wsparcie.

Największym zainteresowaniem wciąż cieszy się możliwość dofinansowania zakupu sprzętu elektronicznego, jego elementów lub oprogramowania – od początku stycznia złożono w tej sprawie 11 wniosków. W ośmiu przypadkach osoby z niepełnosprawnościami wnioskowały o wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Ponadto do PCPRu trafiły również po dwa wnioski o dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu i o dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Jedna osoba wystąpiła o wsparcie w pokryciu kosztów uzyskania prawa jazdy. Również jeden wniosek dotyczył dofinansowania zakupu oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego. Łącznie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przyznało 96 881,59 złotych.

Za podział pieniędzy otrzymanych z PFRONu w ramach programu Aktywny Samorząd odpowiadają samorządy – w powiecie polickim zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które na ten cel otrzymało 170 tysięcy złotych, z czego 120 tysięcy złotych przekazano na realizację modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową) oraz 50 tysięcy złotych na moduł II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

Aktualny nabór wniosków o dofinansowanie kończy się 31 sierpnia.

Źródło: policki.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Poznaliśmy polską kadrę na igrzyska paraolimpijskie

Przeczytaj następny

Wieża widokowa mostu w Siekierkach bez windy dla OzN. Województwo wyjaśnia dlaczego

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page