Powiat policki otrzyma od PFRON-u prawie 2 miliony złotych

Starostwo powiatowe w Policach

Blisko 2 miliony złotych trafi w 2022 r. do powiatu polickiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz na obsługę dofinansowań.

Do powiatu polickiego trafi dokładnie 1 890 737 złotych, z czego kwota 1 084 320 złotych zostanie przeznaczona na działanie WTZ.

Łącznie wśród polskich samorządów rozdysponowanych zostanie ponad 1,5 miliarda złotych.

Fot. Mateusz War. – Praca własna, CC BY-SA 3.0

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

PFRON podzielił pieniądze dla samorządów powiatowych i wojewódzkich

Przeczytaj następny

Zachodniopomorskie: otwarto dziesiąty Zakład Aktywności Zawodowej

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page