Powiat policki: trwa nabór zgłoszeń do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Do 19 lutego na terenie powiatu polickiego trwa nabór wniosków do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, kierowanego do osób pełnoletnich z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

W powiecie polickim przewidywana liczba uczestników wynosi 20 osób. W przypadku większej liczby zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa. O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.

Celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych przy:

  • wykonywaniu codziennych czynności,
  • poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
  • ograniczaniu skutków niepełnosprawności,
  • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwieniu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Kartę zgłoszeniową wraz ankietą (oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach) należy złożyć w siedzibie polickiego PCPR przy ul. Szkolna 2 w pokoju nr 13.

fot. pcpr.police.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Jest porozumienie między Pocztą Polską a Fundacją Aktywizacja

Przeczytaj następny

Szczecin: od jutra łatwiejszy dojazd do NFZ-u