Powiat policki został nominowany w konkursie „Zdrowy Samorząd”

Do 24 lutego (poniedziałek) trwa internetowe głosowanie w ramach konkursu Zdrowy Samorząd. W gronie nominowanych znalazł się powiat policki – nominację przyznano za kampanię społeczną: wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Chore słowa i Ja” (edycja 2017, 2018 i 2019).

Z analizy danych statystycznych wynika, iż z roku na rok wzrasta liczba pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego w Policach. Realizacja projektu „Chore słowa i Ja” polegała na przeprowadzeniu kampanii promocyjno-informacyjnej o charakterze i zasięgu powiatowym w celu upowszechniania wiedzy na temat zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi. Kampania społeczna kontynuowana jest od trzech lat – przygotowywane były spoty reklamowe, wystawy, krótkie filmy, których emisje uwrażliwiają społeczeństwo na osoby wykazujące różnego rodzaju zaburzenia psychiczne.

Spoty/filmy oraz informator wyprodukowane na potrzeby kampanii społecznej promowały ochronę zdrowia psychicznego nie tylko w trakcie trwania samej kampanii, ale także w późniejszym czasie. Jest to materiał sztandarowy, promujący Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach oraz powiat policki jako jednostkę finansującą i wspierającą działalność na rzecz ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu.

Najważniejszym jednak rezultatem jest trwałe podniesienie świadomości społeczeństwa na temat osób z zaburzeniami psychicznymi.

Od początku realizacji działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego przez powiat policki bardzo dużo się zmieniło w tej sferze.

Poczynając od kampanii społecznej, wyjazdów środowiskowych bezpośrednio do miejsca zamieszkania osób dotkniętych chorobą, organizowania grup wsparcia udało się w 2018 roku otworzyć pierwszy w województwie zachodniopomorskim ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Powiatowy Klub Samopomocy. 

Głosować można za pośrednictwem strony Portalu Samorządowego do 24 luutego, do godz. 12:00. Link do głosowania:
https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/zdrowy-samorzad-2020,74/powiat-policki,2386/

Organizatorami Konkursu „Zdrowy Samorząd” – zwanego dalej Konkursem – są redakcje PortalSamorzadowy.pl, portalu i magazynu Rynek Zdrowia wraz z wydawcą, Grupą PTWP. Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach: Zdrowa Gmina/Miasto, Zdrowy Powiat, Zdrowe Województwo. Wręczenie nagród – statuetek „Zdrowy Samorząd” – odbędzie się 5 marca 2020 r. podczas V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC).

Źródło: policki.pl; fot. harmoniaspoleczna.org

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Uwaga seniorzy: w Zachodniopomorskiem oszukują „na funkcjonariusza CBŚP” lub „na policjanta”!

Przeczytaj następny

Mieszkanie rodziny Franciszka Siomkajły z Trzcianki to tykająca bomba

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page