Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Policach działa z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów

Z związku z rozprzestrzeniającym się po kraju koronawirusem Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Policach realizuje zadania z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów – dotyczy to wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, przyjmowania wniosków o wydanie karty parkingowej, wydawania wspomnianych kart, a także przyjmowania podań i wniosków.

Ponadto orzeczenia na posiedzeniach składów orzekających wydawane będą z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, rozstrzygnięcie zostanie podjęte na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy.

Każdorazowo pracownik zespołu skontaktuje się z wnioskodawcą w celu wyrażenia zgody na wydanie orzeczenia w ww. trybie. W przypadku braku zgody postępowanie zostanie zawieszone z urzędu do czasu ustania przyczyny zawieszenia.

Interesanci mogą kontaktować się z organem:
1. korespondencyjnie na adres: 72-010 Police, ul. Tanowska 8
2. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie internetowej: https://epuap.gov.pl3. e-mailowo na adres: pzon@policki.pl
oraz:
Anna Irek – przewodniczący zespołu: irek@policki.plNatalia Rafalska – sekretarz zespołu: rafalska@policki.pl
Marta Kasprzyk-Bukwald – pomoc administracyjna: kasprzyk@policki.pl4.telefonicznie: 91 43-28-151 oraz 603-104-404 (możliwy kontakt sms)

Źródło: policki.pl, fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

PCPR w Policach udziela wsparcia psychologicznego

Przeczytaj następny

Polska parasztangistka zawieszona za doping!

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page