Powstał poradnik zapewniania dostępności w instytucjach kultury

Koncert z tłumaczeniem na język migowy

Na stronie ministerstwa funduszy i polityki regionalnej jest dostępny do pobrania “Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewniania dostępności”. Publikacja została przygotowana przez Fundację Kultury bez Barier we współpracy z Fundacją Katarynka, Fundacją Integracja, Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, projektem Małopolska Kultura Wrażliwa oraz Jackiem Zadrożnym.

Przygotowanie poradnika zleciło ministerstwo funduszy i polityki regionalnej we współpracy z ministerstwem kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Jest to bezpłatny zbiór porad dla osób i instytucji z sektora kultury, które chcą wdrażać dostępność w sposób rzetelny, rozsądny i zgodny z obowiązującym prawem. Dzięki poradnikowi łatwiej będzie przygotować wystawę, koncert czy warsztaty, tak by były dostępne dla wszystkich.

– Autorzy poradnika pracują w sektorze kultury lub współpracują z sektorem od wielu lat. Znają potrzeby i wyzwania, z którymi mierzy się kultura, ze zrozumieniem i wrażliwością podchodzą do działań instytucji, a jednocześnie chcą, żeby sektor kultury odwzajemnił się tym samym – by ze zrozumieniem i wrażliwością podchodził do osób ze szczególnymi potrzebami – informuje Fundacja Kultura bez Barier.

– Stworzyliśmy poradnik w taki sposób, aby można było go czytać jako całość, lub sięgać do poszczególnych rozdziałów w razie potrzeby. Na początku publikacji zwracamy uwagę na przepisy prawne wprowadzające obowiązek zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W publikacji piszemy też o roli wrażliwości i otwartości na różnorodność, jako czynniki sukcesu” – dodaje Anna Żórawska, prezes Fundacji Kultury bez Barier.

Fundacja Kultury bez Barier działa na rzecz dostępności kultury dla osób z różnymi potrzebami. Organizacja inicjuje wydarzenia m.in. Festiwal Kultury bez Barier i pomaga innym instytucjom w przygotowaniu eventów dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami. Fundacja adaptuje materiały audiowizualne oraz wizualne poprzez tworzenie audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących czy tłumaczeń na język migowy.

Publikacja jest dostępna pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dostepnosc-plus–poradnik-dla-kultury

Fot. materiały prasowe

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Zmarł Wojtek Urbanik. Przez lata przełamywał bariery

Przeczytaj następny

W starostwie powiatowym w Drawsku Pomorskim zainstalowano windę

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page