Premiera spotu „Wrocław bez barier, czyli dzieci mają głos”

Fundacja „Potrafię Pomóc” opublikowała nowy spot pt. „Wrocław bez barier, czyli dzieci mają głos”. Film pokazuje przykłady „dobrych praktyk”: ciekawych inicjatyw podejmowanych we Wrocławiu przez i dla osób z niepełnosprawnościami.

Organizowane przez Fundację „Potrafię Pomóc” warsztaty „Wchodzę w rolę”, które dzieciom i młodzieży pomagają zrozumieć niepełnosprawnych rówieśników, to tylko jeden z takich przykładów. W realizacji spotu pomogło wiele środowisk zrzeszających i działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

Scenariusz wideo przygotowała Fundacja „Potrafię Pomóc”, a w realizację włączyły się także osoby z niepełnosprawnościami: spot powstał we współpracy z Joanną Majewską z wrocławskiej TV Przystań. Joanna prowadzi warsztaty filmowe i fotograficzne w Warsztacie Terapii Zajęciowej Przystań, gdzie stworzyła ekipę filmową. Uczestnicy warsztatów mogą spróbować swoich sił w różnych rolach, jako operatorzy kamery, spikerzy, reporterzy, dźwiękowcy czy asystenci planu. Celem jest również przeciwdziałanie negatywnym stereotypom i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Narratorami opowieści są mali wrocławianie – Julia i Janek. 9-letnia Julka oprócz tego, że opowiada, tłumaczy także całość na język migowy!

Spot „Wrocław bez barier, czyli dzieci mają głos” powstał w ramach miejskiego projektu „Wrocław bez barier, czyli dzieci mają głos – edycja 4” ze środków PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Film jest dostępny na Facebooku:

Źródło: materiały prasowe

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Naukowcy Politechniki Gdańskiej opracowują Wirtualnego Osobistego Astystenta

Przeczytaj następny

Szczecin: Krzysztof Lechniak honorowym Mecenasem Osób Niepełnosprawnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page