Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Solidarnościowym

Nowelizacja ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zakłada ona m.in. zmianę nazwy SFWON na Fundusz Solidarnościowy i będą z niego finansowane nie tylko programy dla osób niepełnosprawnych ale także emerytów i rencistów.

– Osoby niepełnosprawne mogą czuć się bezpiecznie. Pieniądze na wsparcie programów dla osób niepełnosprawnych są zagwarantowane, a nowelizacja ustawy nic w tej sprawie nie zmienia – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zgodnie z nowelizacją Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy, a pieniądze z niego będą mogły być przeznaczane nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także na emerytów i rencistów. Z pieniędzy Funduszu będą więc finansowane tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi, jak również renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych został uruchomiony 1 stycznia 2019 roku. Ma on na celu wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób niepełnosprawnych.

Źródło: gov.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Od 1 stycznia podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego

Przeczytaj następny

Sukces polskich szachistów podczas zimowych igrzysk głuchych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page