Prezydent podpisał ustawę o 500+ dla niepełnosprawnych

HyperFocal: 0

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niepełnosprawnych poinformowała w piątek, 9 sierpnia, jego kancelaria.

Zgodnie z tą ustawą wsparcie zostanie udzielone osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które ukończyły 18 rok życia. Warunkiem koniecznym jest posiadanie któregoś z wymienionych dokumentów: orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Innym koniecznym warunkiem jest wysokość otrzymywanych przez osobę niepełnosprawną świadczeń ze środków publicznych (albo ich suma), która łącznie ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć 1600 złotych miesięcznie – wyłączone z tego limitu są świadczenia jednorazowe oraz renta rodzinna.

Jak czytamy w opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta dokumencie: „osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, będą mogły ubiegać się o świadczenie uzupełniające po uzyskania takiego orzeczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Osoby posiadające, w dniu wejścia w życie ustawy, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w ciągu 6 miesięcy będą mogły wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W przypadku uzyskania tego rodzaju orzeczenia świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać tym osobom od miesiąca, w którym złożony został wniosek o świadczenie uzupełaniające i wniosek o orzeczenie niezdolności do samodzielnej egzystencji”.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyjątkiem części przepisów, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Reklama:

Przeczytaj poprzedni artykuł

Dofinansują transport „door to door” dla osób niepełnosprawnych?

Przeczytaj następny artykuł

Polacy zdobyli 8 medali w szwajcarskim Nottwil