Przychodnia rehabilitacji przy szpitalu wojewódzkim w Koszalinie będzie większa

Szpital wojewódzki w Koszalinie

Ruszyła rozbudowa Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji, która działa przy szpitalu wojewódzkim w Koszalinie. Rozpoczął się właśnie remont pomieszczeń po dawnej sterylizatorni.

– Przeprowadzone zostaną prace budowlane, zamontowane będą nowe okna, drzwi i instalacja. Inwestycja pozwoli na realizację usług rehabilitacyjnych w większym zakresie. Zwłaszcza że do wyremontowanej części trafi nowy sprzęt rehabilitacyjny (m.in. zestaw do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego), który został zakupiony przez szpital ze środków z ministerstwa zdrowia – informuje szpital wojewódzki w Koszalinie.

Inwestycja została dofinansowana przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski – na modernizację wspomnianych pomieszczeń przyznano 177 tysięcy złotych. Realizacja inwestycji jest przewidziana do końca tego roku.

Fot. Google Maps

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Tragiczny finał turnusu rehabilitacyjnego w Międzywodziu

Przeczytaj następny

Co z elektronicznymi zleceniami na zaopatrzenie w wyroby medyczne? Ministerstwo zdrowia odpowiada

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page