Przyznano nagrody „Wrocław Bez Barier”

Wręczenie nagród Wrocław Bez Barier

Poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji nagród „Wrocław Bez Barier”. Zostały one wręczone podczas konferencji pt. „Opieka skoordynowana u dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością z rozpoznaniem i bez rozpoznania”, która odbyła się w minioną sobotę we Wrocławiu.

– Plebiscyt „Wrocław bez Barier” został zainaugurowany w 2010 roku, z inicjatywy ówczesnego rzecznika prezydenta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnością – Bartłomieja Skrzyńskiego. Znany nie tylko we Wrocławiu, ale w całej Polsce społecznik, w-skers, był głosem środowiska osób z niepełnosprawnościami. Przez wiele lat działał na rzecz integracji, usuwania barier architektonicznych i mentalnych. Rolą kapituły konkursu jest nagradzanie inicjatyw, działań i przedsięwzięć, przyczyniających się do wsparcia osób z niepełnosprawnościami we Wrocławiu – mówi Anna Tuz z Fundacji „Potrafię Pomóc”.

W tegorocznej edycji przyznano nagrody w sześciu kategoriach:

  • w kategorii „Miejsce dostępne dla wszystkich” – Centrum Wspinaczkowe Tarnogaj,
  • w kategorii „Integracja społeczna” – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o.,
  • w kategorii „Działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności” – Laboratorium Tyfloinformatyczne Politechniki Wrocławskiej,
  • w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu” – Bank Millenium SA,
  • w kategorii „Kultura dostępna” – Stowarzyszenie Nowe Horyzonty,
  • w kategorii „Dostępne miejsce pracy” – Wrocławski Park Technologiczny za projekt Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości SKRZYNIA.

Plebiscyt zorganizowany został przez Fundację „Potrafię Pomóc” we współpracy z „Biurem bez Barier” Urzędu Miejskiego Wrocławia. W czasie uroczystości wręczone zostały również medale „Wrocław z Wdzięcznością” dla wrocławskich społeczników. To odznaki nadawane przez Prezydenta Wrocławia po zasięgnięciu opinii Konwentu Odznaki.

Fot. Kamil Pędziwiatr/Fundacja Potrafię Pomóc

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

4-letnia Lenka z Wrocławia zbiera fundusze na kolejną operację mózgu

Przeczytaj następny

Warszawa: we wtorek seans film „Mistrz” z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page