Przyznano Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019

Poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu Zachodniopomorskie Magnolie EFS. Wyniki konkursu zostały ogłoszone w piątek 25 października w szczecińskiej Operze na Zamku.

W konkursie Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019 nagrodzono osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego Unia Europejska przeznacza środki na wyrównywanie szans.

Tegoroczny konkurs rozstrzygany był w dziewięciu kategoriach podzielonych na trzy obszary tematyczne: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Zgłoszone do niego zostały 53 kandydatury, z których wewnętrzna komisja konkursowa wyłoniła finałowe 27 zgłoszeń. Kapituła Konkursu, której członkinią była również dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON Anna Rąbel, wybrała natomiast dziewiątkę Laureatów.

Kategoria: Beneficjent z pasją

Laureat: Gmina Sławno.

Kategoria: Ambasador EFS

Laureaci: Piotr Jaśkiewicz i Arkadiusz Borysiewicz – Fundacja Nauka dla Środowiska.

Kategoria: Równość szans

Laureat: Fundacja Open Mind Marcin Miśniakiewicz.

Kategoria: Najlepszy beneficjent PO WER

Laureat: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku.

Kategoria: Młodzi w akcji

Laureat: Tomasz Żuk.

Kategoria: Najlepszy beneficjent RPO WZ

Laureat: Fundacja Nauki dla Środowiska.

Kategoria: Inwestycja w kadry

Laureat: Spektrum Agnieszka Błoch.

Kategoria: Inwestycja w edukację

Laureat: Starostwo Powiatowe w Choszcznie.

Kategoria: Inwestycja w przedsiębiorstwo społeczne

Laureat: Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w Wałczu.

W uroczystości wziął udział m.in. członek zarządu województwa zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek, dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda oraz zastępca kierownika działu ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej Cinzia Masina.

Źródło: pfron.org; fot. pfron. org.

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Szczecin: PFRON zaprasza na konsultacje ws. SOW

Przeczytaj następny

GIF wycofuje z obrotu syrop na kaszel

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page