PSONI Koło w Szczecinie zaleca kontakt mailowy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie apeluje, aby do kontaktu z poszczególnymi placówkami stowarzyszenia wykorzystywać przede wszystkim pocztę e-mail, wysyłając wiadomości na adres biuro@psoniszczecin.org.pl.

Jednocześnie zarząd Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną informuje, iż z uwagi na zagrożenie koronawirusem zapytania dot. porad prawnych należy kierować na adres mailowy: biuro@psoniszczecin.org.pl.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Wojewoda zawiesza działalność m.in. warsztatów terapii zajęciowej i innych placówek wsparcia

Przeczytaj następny

Paralekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Bydgoszczy przełożone!

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page