Renciści i emeryci – ile mogą dorobić?

plik polskich banknotów

Od 1 marca zmianie uległy kwoty przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów.

Zmniejszeniu lub zawieszeniu podlegają emerytury (do momentu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego), emerytury pomostowe, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidy wojskowego (jeśli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową), renty rodzinne, renty rodzinne po inwalidzie wojskowym (jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową.

Świadczenia zmniejszane są po przekroczeniu progu 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w przypadku renty socjalnej świadczenie jest zawieszane). Od 1 marca próg ten wynosi 3820,60 zł.

Świadczenia są natomiast zawieszane po przekroczeniu 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (nie dotyczy to renty socjalnej). Aktualnie próg ten wynosi 7095,40 zł.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Ruszył konkurs do programu „Aktywni+”

Przeczytaj następny

10 marca ruszą zapisy na szczepienia dla przewlekle chorych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page