Renta socjalna w wysokości minimalnej krajowej? Trwa zbiórka podpisów

Nie 1338,44 złotych. ale równowartość minimalnego wynagrodzenia — taką wysokość renty socjalnej zakłada obywatelski projekt ustawy, pod którym aktualnie zbierane są podpisy.

Inicjatorami akcji jest grupa osób z niepełnosprawnościami, którzy otrzymali wsparcie ze strony polityków Platformy Obywatelskiej.

– Projekt ustawy o rencie socjalnej jest w pełni realizowany przez osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów, którzy najlepiej znają realia obecnego wsparcia finansowego nieodpowiadającego rzeczywistym kosztom życia osoby niepełnosprawnej — czytamy w uzasadnieniu projektu.

Koszt budżetowy zwiększenia wysokości renty socjalnej jest szacowany na około 330 milionów złotych miesięcznie. Aby projekt mógł trafić pod obrady parlamentu potrzeba zebrać 100 tysięcy podpisów.

Fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Przemysław i Jakub Jurczakowie pokonali IronMana!

Przeczytaj następny

Muzeum POLIN ograniczy dźwięki i światła. Wraca wydarzenie dla dzieci ze spektrum autyzmu

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page