Rosja złamała rozejm olimpijski. Co z igrzyskami paraolimpijskimi?

Logo igrzysk paraolimpijskich

Trwa rozejm olimpijski – rozpoczął się wraz z otwarciem zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie, a zakończy się tydzień po zakończeniu igrzysk paraolimpijskich. Niestety, w 2022 r. został on złamany przez Rosję, która dokonała brutalnej inwazji wojskowej na wolną i niepodległą Ukrainę.

Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (IPC) potępił złamanie przez Rosję rozejmu olimpijskiego przed Zimowymi Igrzyskami Paraolimpijskimi w Pekinie 2022.

– To naprawdę okropna sytuacja i jesteśmy bardzo zaniepokojeni naszym Narodowym Komitetem Paraolimpijskim i para sportowcami z Ukrainy – mówi prezes IPC Andrew Parsons. – Naszym najwyższym priorytetem jest teraz bezpieczeństwo i dobro ukraińskiej delegacji, z którą prowadzimy regularny dialog. Wcześniej rozmawiałem dzisiaj z Walerijem Suszkewyczem, przewodniczącym Ukraińskiego Komitetu Paraolimpijskiego, który poinformował mnie, że jego para-sportowcy chcą wystartować w Pekinie, jednak dotarcie drużyny do Pekinu będzie gigantycznym wyzwaniem – dodaje.

Czy reprezentacja rosyjskiego komitetu paraolimpijskiego wystartuje na igrzyskach paraolimpijskich? Czy może rosyjscy sportowcy zostaną wykluczeni z zawodów? Okaże się w ciągu najbliższych dni.

Igrzyska paraolimpijskie w Pekinie odbędą się w dniach 4-13 marca. Rozejm olimpijski został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 2 grudnia 2021 r. w drodze konsensusu wszystkich 193 państw członkowskich i jest współsponsorowany przez 173 państwa członkowskie, w tym Rosję. Rozejm olimpijski rozpoczął się przed rozpoczęciem Zimowych Igrzysk Olimpijskich 4 lutego 2022 r. i kończy się 20 marca, siedem dni po zamknięciu Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich.

Fot. Wikimedia Commons

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

ME w Paryżu: Reprezentacja Polski w rugby na wózkach nie zagra z Rosją

Przeczytaj następny

Dziś Światowy Dzień Chorób Rzadkich

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page