Rozstrzygnięto konkurs „Kraków bez Barier”

Kościół mariacki w Krakowie

Zakończyła się 14. edycja konkursu Kraków bez Barier. Przyznanych zostało osiem nagród głównych i dziewięć wyróżnień. Konkurs od kilkunastu lat pomaga promować dobre praktyki, innowacje i rozwiązania architektoniczne, a także inicjatywy, postawy i przedsięwzięcia, które osobom z niepełnosprawnościami pozwalają uczestniczyć w życiu miasta i pełniej korzystać z oferty różnych instytucji i firm.

Do tegorocznej edycji wpłynęło 46 zgłoszeń. W pięciu konkursowych kategoriach przyznano osiem nagród głównych i dziewięć wyróżnień.

W kategorii budownictwo dostępne nagrody i wyróżnienia przyznawane są za dostosowywanie obiektów i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kategoria została podzielona na trzy obszary:

  • w obszarze „obiekty użyteczności publicznej” nagrodę główną otrzymał budynek biurowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Ingardena 6, a wyróżnienie Centrum Zapaśnicze w Bieżanowie na ul. Lipowskiego 5
  • w obszarze „przestrzeń publiczna” nagrodę główną otrzymał park rzeczny Wilga – etap I, a wyróżnienie przebudowa ul. Sławkowskiej
  • w obszarze „obiekty i przestrzenie zabytkowe” nagrodę główną otrzymał Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów, a wyróżnienie Muzeum Książąt Czartoryskich – Arsenał.

W kategorii innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze zwyciężył projekt elektronicznej protezy dłoni sterowanej impulsami mięśniowymi, który ma na celu przywrócenie osobom niepełnosprawnym utraconych funkcji amputowanej kończyny, a przez to poprawę jakości ich życia, zwiększenie komfortu psychicznego i umożliwienie powrotu do sprawności. Autorką projektu jest Agnieszka Tkaczyk.

W obszarze projektów i wydarzeń społecznych promujących Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami nagroda główna trafiła do inicjatywy: aktywizacja zawodowa i społeczna osób z zespołem Downa – food truck z frytkami. Food truck prowadzony jest przez przedsiębiorstwo społeczne Społeczna 21, pracuje w nim sześć osób z zespołem Downa.

Wyróżnieniem uhonorowane zostały kompleksowe działania Polskiego Związku Głuchych w Krakowie prowadzone w czasie pandemii. Zrealizowany został projekt, w ramach którego osoby niesłyszące mogły skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, pomocy psychologicznej, profilaktyki prozdrowotnej, a także wziąć udział w aktywnościach, takich jak na przykład organizowane cykliczne spływy kajakowe. Działania te pomogły im przetrwać trudny czas izolacji. Wyróżnienie otrzymał także projekt „Przewijamy bariery”, polegający na zamontowaniu w kilku punktach w różnych częściach miasta przewijaków dla dużych dzieci niepełnosprawnych i dorosłych niesamodzielnych osób z niepełnosprawnością, zrealizowany według pomysłu Fundacji Mali Siłacze. Przewijaki ułatwiają życie wielu rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, zachęcają do wyjścia z domu oraz korzystania z atrakcji miasta.

W podkategorii wydarzeń nagroda główna została przyznana organizatorom Paralekkoatletycznych Mistrzostw Polski, które odbyły się na stadionie lekkoatletycznym AWF w Krakowie i zostały uznane za największą imprezę sportową 2020 roku w Europie, a wyróżnienie ekipie serialu „Down The Road”, której członkowie w lipcu ubiegłego roku spotkali się z mieszkańcami Krakowa nad Zalewem Nowohuckim. Jak podkreślano w uzasadnieniu przyznania wyróżnienia, przedsięwzięcie to wzmocniło w świadomości społecznej pozytywny przekaz dotyczący możliwości osób z zespołem Downa. Wyróżnienie w tej kategorii trafiło także do Fundacji Autonomia, która zrealizowała zajęcia „empowermentowej” samoobrony i asertywności dla kobiet z niepełnosprawnościami.

W kategorii osobowość roku zwycięzcą i tym samym zdobywcą statuetki Herkulesa został Tomasz Koźmiński – prezes Fundacji For Heroes, nagrodzony za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, również te realizowane w czasie pandemii, a także za optymizm oraz inspirowanie i motywowanie swoją postawą.

Tytuł najlepszej firmy wspierającej Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem i statuetkę Hermesa otrzymało Muzeum Narodowe w Krakowie, nagrodzone za największą liczbę zniżek udzielonych posiadaczom karty „N” oraz dodatkowe inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W tej kategorii wyróżnienie trafiło także do Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz Spółdzielni Handlowej Jubilat.

Laureatów tegorocznej edycji plebiscytu poznaliśmy podczas kameralnej gali zorganizowanej w Pałacu Krzysztofory – w Muzeum Krakowa. Otrzymali oni okolicznościowe statuetki oraz możliwość posługiwania się konkursowymi tytułami podkreślającymi ich społeczne zaangażowanie. Nagrody wręczył Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej, który nie tylko gratulował laureatom, ale przede wszystkim dziękował im za tak ważne, potrzebne i warte naśladowania społeczne zaangażowanie.

„Kraków bez barier” przez jedenaście lat był konkursem architektonicznym, ale dwa lata temu postanowiono rozszerzyć formułę o dodatkowe, ważne społecznie kategorie. Od 2018 roku nagrody i wyróżnienia otrzymują zarówno firmy architektoniczne, które przystosowują obiekty i przestrzeń publiczną do potrzeb niepełnosprawnych, jak też twórcy innowacyjnych projektów badawczych i organizatorzy wydarzeń społecznych promujących Kraków jako miasto przyjazne osobom z różnymi niepełnosprawnościami.

Źródło: krakow.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Jest szansa na skuteczną regenerację mięśni szkieletowych

Przeczytaj następny

Aż 13 medali polskich zawodników podczas pierwszego dnia lekkoatletycznych ME

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page