RPO pyta ministerstwo o reformę systemu orzecznictwa ws. niepełnosprawności

Tabliczka z budynku Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich przesłał ministerstwa rodziny i polityki społecznej pismo, w którym pyta minister Marlenę Maląg o aktualny stan prac nad reformą systemu orzecznictwa oraz o termin jej zakończenia. Zauważył, że obecnie w Polsce funkcjonuje sześć niezależnych systemów, co wiąże się ze znaczącymi utrudnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

– Ludzie skarżą się na konieczność poddawania się badaniom przez różne zespoły orzecznicze, które biorą pod uwagę różne aspekty stanu zdrowia. Dla osób chorych wiąże się to z dużymi utrudnieniami, zwłaszcza w okresie pandemii. Dotyczy to także pozyskiwania i kompletowania dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia. Przepisy są sprzeczne, dezorientują osoby z niepełnosprawnościami i utrudniają im korzystanie ze swoich praw – napisał Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik zauważył, że temat ten był już wielokrotnie podejmowany przez RPO. Przypomniał, że już w 2017 r. powołany został Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy, a także kwestia orzecznictwa pojawiła się też w przyjętej na początku roku przez rząd Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030.

Stanisław Trociuk przypomniał również, że w grudniu ubiegłego roku, podczas debaty zorganizowanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, poświęconej opiece długoterminowej i niesamodzielności jako nowemu ryzyku socjalnemu, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska poinformowała o zakończeniu prac przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy.

W Polsce funkcjonuje sześć systemów orzekania o niepełnosprawności. Cztery systemy ustalają uprawnienia do świadczeń rentowych (w ramach ZUS, KRUS, MSWiA i MON), i piąty – o stopniu niepełnosprawności oraz szósty – w zakresie potrzeb kształcenia specjalnego.

Fot. Rzecznik Praw Obywatelski/Facebook

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Fundacja Poland Business Run zaprasza na rowerowy weekend na terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Przeczytaj następny

Jest pierwszy medal polskich pływaków. Oliwia Jabłońska z brązem

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page