Rusza Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ALBERTIANA

Baner konkursu

Do 7 grudnia można trwa nabór zgłoszeń do XXII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ALBERTIANA. Gala finałowa zaplanowana jest na 28 maja – najlepsi artyści otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe oraz wystąpią na deskach Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

– Po zeszłorocznej wyjątkowym konkursie on-line wracamy do tradycyjnego konkursu przedstawień teatralnych i występów wokalistów. Nie możemy się doczekać efektów Waszej pracy, wierzymy, że tegoroczny konkurs dostarczy nam niezapomnianych przeżyć i jeszcze większych wzruszeń niż dotychczas. Długo czekaliśmy, aż będziemy się mogli spotkać się razem i ten rok daje na to nadzieję! – napisała Fundacja im. Brata Alberta na Facebooku.

Celem festiwalu jest działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez: promowanie twórczości teatralno-muzycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, aktywizację osób z niepełnosprawnością w życiu publicznym, społecznym
i kulturalnym, likwidowanie barier i przywracanie do pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym.

W konkursie mogą wziąć udział grupy teatralne oraz soliści nie będący laureatami pierwszych miejsc w dwóch poprzednich edycjach festiwalu. W ramach formy teatralnej należy przygotować maksymalnie 15-minutowy pokaz sceniczny (teatralny, taneczny, pantomimiczny oraz łączący kilka form), natomiast wokaliści mogą przygotować utwór muzyczny nie dłuższy niż 5 minut.

Ogłoszenie wyników eliminacji regionalnych odbędzie się 19 grudnia 2021 r. Finały regionalne zorganizowane zostaną najpóźniej do 17 stycznia 2022 r. Gala finałowa festiwalu, w czasie której zostaną zaprezentowane występy laureatów I miejsc ze wszystkich regionów, planowana jest w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie 28 marca 2022 r.

Więcej informacji:
https://albert.krakow.pl/pl/496/Rusza_ALBERTIANA_2022

Fot. Fundacja im. Brata Alberta/Facebook

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Uczestnicy polickich WTZ wzięli udział w warsztatach w Łazach

Przeczytaj następny

Podkarpackie: ruszył Program Kompleksowej Opieki Poszpitalnej

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page