Ruszył konkurs na najlepsze prace naukowe o niepełnosprawności

Do 15 października trwa nabór zgłoszeń do XVII edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie oraz projekty kół naukowych o niepełnosprawności „OTWARTE DRZWI”.

Konkurs jest organizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego tematem jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Do konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie, oraz koła naukowe. Zgłoszenia może dokonać dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej oraz opiekun koła naukowego (w wypadku projektów kół naukowych). Konkursem objęte są prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy oraz projekty kół naukowych, których realizacja zakończyła się w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia projektu do konkursu.

Zgłoszone mogą zostać prace z zakresu rehabilitacji społecznej, rozwiązań technologicznych służącym osobom niepełnosprawnym, rehabilitacji medycznej, czy też kulturowego znaczenia niepełnosprawności. Konkursem objęte są również projekty dotyczące zjawiska niepełnosprawności, w tym także innowacje technologiczne dotyczące różnych aspektów niepełnosprawności.

Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (w formacie pdf). Wersję elektroniczną pracy należy przesłać na adres konkurs@pfron.org.pl.

Natomiast wersję papierową należy dostarczyć na adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”.

Prace należy przesłać pocztą (wersję papierową), za pośrednictwem kuriera lub składać osobiście w kancelarii PFRON. W przypadku prac przesłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera o zachowaniu terminu do składania pracy decyduje data nadania przesyłki.

Więcej informacji:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-xvii-konkursu-otwarte-drzwi/

Źródło: pfron.org.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

W sierpniu powróci paralekkoatletyczne Grand Prix

Przeczytaj następny

Za miesiąc Janusze i Grażyny wystartują w triathlonie

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page