Ruszył nabór prac do konkursu „Rodzina Razem”

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza do udziału w konkursie „Rodzina Razem”. Konkurs jest skierowany do rodzin i do wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, bez ograniczeń wiekowych.

Celem konkursu jest propagowanie wartości rodziny, zwrócenie uwagi na jakość relacji w rodzinie i pokazanie ich znaczenia dla dziecka i rodziców, promowanie wartości wieku dojrzałego, odwołanie się do idei bliskości więzów rodzinnych.

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice lub filmu, ilustrujących wspólnie spędzany czas z rodzinną zgodnie z tytułem konkursu „Rodzina razem”.

Niniejszy konkurs jest prowadzony w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. Region dla Rodziny.

Prace konkursowe należy przesyłać do 8 maja 2020 roku na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem „Konkurs”

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które zostaną wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu:

Źródło: rops.wzp.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Działania polickiego PCPRu w dobie pandemii

Przeczytaj następny

Rząd wydłużył dodatkowy zasiłek opiekuńczy