Ruszył nabór prac do konkursu „Rodzina Razem”

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza do udziału w konkursie „Rodzina Razem”. Konkurs jest skierowany do rodzin i do wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, bez ograniczeń wiekowych.

Celem konkursu jest propagowanie wartości rodziny, zwrócenie uwagi na jakość relacji w rodzinie i pokazanie ich znaczenia dla dziecka i rodziców, promowanie wartości wieku dojrzałego, odwołanie się do idei bliskości więzów rodzinnych.

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice lub filmu, ilustrujących wspólnie spędzany czas z rodzinną zgodnie z tytułem konkursu „Rodzina razem”.

Niniejszy konkurs jest prowadzony w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. Region dla Rodziny.

Prace konkursowe należy przesyłać do 8 maja 2020 roku na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem „Konkurs”

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które zostaną wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu:

Źródło: rops.wzp.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Działania polickiego PCPRu w dobie pandemii

Przeczytaj następny

Rząd wydłużył dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page