Ruszyła kampania “Widzialni (Nie)Widzialni”

Wśród grup społecznych, które najbardziej odczuły ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, są osoby niepełnosprawne – a szczególnie osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku. Otaczający je świat, na którego poznanie przyszło spędzić im często wiele lat, stał się zupełnie inny w zaledwie kilka tygodni. Z pewnością przez długi czas – o ile w ogóle – nie wróci on do stanu sprzed pandemii. Aby nie zostawić tych osób samych sobie, właśnie ruszyła kampania “Widzialni (Nie)Widzialni”.

Dla tych osób czynności dnia codziennego w jednej chwili przestały być oczywistością – głównie przez wprowadzenie długotrwałej izolacji oraz obowiązku zachowania dystansu społecznego. Poznany zmysłami dotyku, słuchu i zapachu świat nagle stał się niedostępny, tym samym osoby z dysfunkcją wzroku zmuszone są do wypracowania nowych metod radzenia sobie w znanych im do tej pory sytuacjach. Warto pamiętać, że osoby niewidome i niedowidzące są bardzo mocno uzależnione od pomocy ze strony innych.

Robiąc zakupy, spiesząc na autobus, czy będąc w drodze do lekarza nie zdajemy sobie sprawy z faktu, iż wokół nas są osoby, dla których owe czynności wymagają pełnego skupienia – liczą każdy krok, analizują każdy szmer, nie mogą pozwolić sobie choćby na moment dekoncentracji. To właśnie one bardzo często potrzebują czyjejś pomocnej dłoni.

Fundacja Nie Widząc Przeszkód nawiązała współpracę z Urzędem Miasta Krakowa, czego owocem jest kampania – jest to projekt, w którym chęć udziału wyraziły osobistości ze świata mediów, sportu, kultury oraz sztuki. Wsparcie będzie również bezpośrednie – przygotowano pakiety ochrony osobistej, w których znajdą się między innymi maseczki oraz kieszonkowe żele antybakteryjne. Ponadto każdy, kto na skutek długotrwałej izolacji będzie czuł potrzebę przypomnienia sobie dawno nieuczęszczanej trasy, będzie mógł skorzystać z pomocy nauczyciela orientacji przestrzennej. W ramach wsparcia bezpośredniego, osoby niepełnosprawne wzrokowo będą mogły liczyć także na wsparcie psychologa oraz pracownika socjalnego.

Wszystkie osoby, które czują potrzebę skorzystania z tych właśnie form pomocy, powinny skontaktować się pod adresem kontakt@niewidzacprzeszkod.pl.

Źródło: niewidzacprzeszkod.pl; fot. niewidzacprzeszkod.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

NFZ zapowiada nowy model opieki nad osobami chorymi na otyłość

Przeczytaj następny

Od 1 lipca niższy VAT na pieluchy dla dorosłych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page