Ruszyła X edycja plebiscytu Wrocław bez Barier

Od 6 października można zgłaszać kandydatów w plebiscycie „Wrocław bez Barier”. To jubileuszowa, dziesiąta edycja konkursu, wyjątkowa także dlatego, że w tym roku wyróżnienie otrzymało imię śp. Bartłomieja Skrzyńskiego, pomysłodawcy certyfikatów „Wrocław bez Barier”.

Certyfikat „Wrocław bez Barier” promuje dobre postawy oraz działania podejmowane przez firmy, instytucje i osoby fizyczne na rzecz pełnej dostępności i integracji. Pomysłodawca plebiscytu, Bartłomiej „Skrzynia” Skrzyński, przez całe życie starał się zwalczać bariery – i architektoniczne, i mentalne. Wierzył, że warto nagradzać tych, którzy wyróżniają się wrażliwością społeczną, warto mówić o pozytywnych działaniach, warto promować wartościowe postawy. W 2018 roku Skrzyński organizację plebiscytu przekazał Fundacji „Potrafię Pomóc”. Tegoroczny konkurs jest wyjątkowy: certyfikaty nosić będą imię zmarłego niedawno Bartłomieja Skrzyńskiego.

Swojego kandydata zgłosić może instytucja, organizacja pozarządowa, osoba prowadząca działalność gospodarczą, przedsiębiorca. Sygnowane przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka certyfikaty przyznawane są w czterech kategoriach:

  1. miejsce dostępne dla wszystkich,
  2. działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności,
  3. integracja społeczna,
  4. społeczna odpowiedzialność biznesu.

W skład Kapituły konkursu wchodzą: przedstawiciel Urzędu Miejskiego Wrocławia, Magdalena Skrzyńska – siostra Bartłomieja Skrzyńskiego, prezes Fundacji „Potrafię Pomóc” – Adam Komar oraz laureaci poprzedniej edycji konkursu.

Zgłoszenia wysyłać można na adres mailowy: sekretariat@potrafiepomoc.org.pl (przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego i wysłanie tradycyjną pocztą lub osobiste dostarczenie oryginałów do biura Fundacji) lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatora, Fundacji “Potrafię Pomóc”, przy ul. Horbaczewskiego 24 we Wrocławiu. Termin zgłaszania kandydatur upływa 6 listopada o godzinie 16.00. Regulamin i formularze znaleźć można na stronie: https://potrafiepomoc.org.pl/wroclaw-bez-barier/ .

Źródło: materiały prasowe

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Kielecki ZAZ produkuje opakowania i ozdoby oraz dba o zieleń

Przeczytaj następny

Zbliżają się wioślarskie mistrzostwa Europy w Poznaniu

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page