Ruszyło „500+ dla niepełnosprawnych”

Ponad 135 tys. osób złożyło już wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Szacuje się, że uprawnionych do niego może być nawet 850 tys. osób. Tzw. „500+ dla niepełnosprawnych” wchodzi dziś (1 października) w życie.

To właśnie 1 października weszła w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął rozpatrywanie wniosków, które składać można było już od 1 września.

O comiesięczną wypłatę 500 zł mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 złotych. Muszą mieć również orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Emeryci i renciści zapłacą mniejszy podatek

Przeczytaj następny

Samorządy mogą już starać się o fundusze na asystenta osoby niepełnosprawnej

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page