Są pieniądze na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie

Są pieniądze na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie

Ponad 2,6 miliona złotych otrzyma powiat mławski na realizację zadania w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Dzięki temu powstanie Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla 22 osób niepełnosprawnych.

Pieniądze zostaną przekazane w kilku transzach najpóźniej w I kwartale 2021 r. To zwieńczenie wielomiesięcznych starań powiatu mławskiego o samodzielne i godne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz pomoc ich opiekunom. Złożenie wniosku poprzedzone było wieloma konsultacjami społecznymi z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy społecznej dotyczącymi zapotrzebowania osób niepełnosprawnych w powiecie mławskim.

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przeznaczone będzie dla 22 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym dla 20 osób w ramach pobytu dziennego z wyżywieniem oraz dla 2 osób na pobyt całodobowy z wyżywieniem. Pobyt w Centrum umożliwi osobom niepełnosprawnym niezależne/samodzielne i godne funkcjonowanie oraz poprawi jakość życia w środowisku lokalnym. Uczestnicy programu będą mieli zapewnioną opiekę specjalistów oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

fot. powiatmlawski.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Od sierpnia w Szczecinie zamówisz taksówkę dla osób na wózku inwalidzkim

Przeczytaj następny

W Raciborzu ruszyło Lato z biblioteką dla osób niepełnosprawnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page