Samorządy mogą już starać się o fundusze na asystenta osoby niepełnosprawnej

Wraz z początkiem października ruszył przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Ma on zapewnić osobom niepełnosprawnym wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności i w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

O pieniądze z Funduszu mogą ubiegać się samorządy – zarówno szczebla gminnego, jak i powiatowego. W ramach programu mogą otrzymać wsparcie finansowe, pozwalające na pokrycie nawet całości kosztów realizacji usług asystenta.

Źródłem finansowania programu są pieniądze z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Na realizację programu ministerstwo ma zamiar przeznaczyć do końca tego roku 30 mln zł, a w przyszłym – 50 mln zł. Środki pokrywać będą koszty wynagrodzenia asystentów, zakupów biletów komunikacji publicznej dla asystentów i koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów.

fot. Unsplash.com

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Ruszyło „500+ dla niepełnosprawnych”

Przeczytaj następny

Do końca miesiąca ruszy wymiana informacji między PUE ZUS-u a SOW PFRON-u

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page