Samorządy otrzymają do 100 tys. zł na wsparcie niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił dofinansowania dla samorządów, które w sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa zorganizują dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach modułu IV programu rady nadzorczej PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu oraz sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” samorządy mogą uzyskać refundację do 50 proc. poniesionych wydatków, w kwocie nieprzekraczającej 100 tysięcy zł. Na to działanie PFRON przeznaczył ponad 53 mln złotych.

Łącznie z budżetu PFRON do samorządów trafi w tym roku ponad 1,5 mld zł na realizację działań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Na moduły realizowane, w ramach dodatkowego programu rady nadzorczej dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, PFRON przeznaczył ponad 200 milionów złotych.

– Kwota, którą PFRON przekaże w tym roku samorządom jest wyższa niż kiedykolwiek. W obecnym czasie zależy nam szczególnie na tym, aby wzmacniać poczucie bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami. W tym zakresie samorządy mają do odegrania znaczącą rolę – mówi Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu Funduszu.

Rada Nadzorcza PFRON rozszerzyła przygotowany dwa lata temu program pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu o sytuacje kryzysowe wywołane chorobami zakaźnymi. W ramach tego programu uruchomiono dwa dodatkowe moduły – moduł III i IV. Moduł III to wsparcie dla osób niepełnosprawnych, których placówki zapewniające im dzienne wsparcie i opiekę, czasowo zawiesiły swoją działalność.

Moduł IV, daje samorządom możliwość uzyskania dofinansowania do realizowanych przez nie form pomocy osobom niepełnosprawnym w okresie pandemii. Powiat, który chce skorzystać ze wsparcia składa wniosek o przyznanie refundacji we właściwym terytorialnie Oddziale PFRON. W przypadku pozytywnej decyzji wypłata refundacji następuje nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji.

Termin składania wniosków upływa 15 września.

Źródło: materiały prasowe, fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Od poniedziałku ruszają zajęcia rewalidacyjne

Przeczytaj następny

Nie żyje znany gorzowski działacz na rzecz osób niepełnosprawnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page