Sejm przyjął poprawki Senatu ws. 500+ dla osób niepełnosprawnych

244 posłów zagłosowało przeciw odrzuceniu poprawek zaproponowanych przez Senat. Tym samym 500 zł dostaną osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, których łączna wartość otrzymanych świadczeń ze środków publicznych nie przekracza 1600 zł.

Do limitu wliczany jest dodatek uzupełniający, jak oficjalnie nazywa się 500+. Jak podaje portal niepelnosprawni.pl niewliczane będą natomiast: renta rodzinna, zasiłek pielęgnacyjny, dodatki (np. dodatek kombatancki) i dochody z pracy. Poprawki zakładają wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę”, dzięki której nowe świadczenie będzie zmniejszane o tyle, o ile przekroczony zostanie wyznaczony na poziomie 1600 zł limit.

Szacuje się, że łączny koszt realizacji nowego świadczenia uzupełniającego to ok. 4,5 mld zł.rocznie.

fot. Kancelaria Sejmu

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Nawet 10 tys. wsparcia w zakresie mobilności od PFRON-u

Przeczytaj następny

W Szczecinie-Zdrojach ruszyła terapia lekowa dla dzieci chorych na SMA

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page