Senat rozszerzy grupę uprawnionych do 500+ dla niepełnosprawnych?

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej naniosła poprawki do ustawy przyznającej osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji świadczenie uzupełniające w wysokości do 500 zł. Wśród zmian znalazło się podwyższenie progu z 1100 złotych na 1600 złotych.

Poprawki zakładają, że uprawnione do otrzymania świadczenia będą osoby, które ukończyły 18 lat oraz których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona jednym z następujących orzeczeń: o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Pełną kwotę 500 złotych mają dostać ci, którzy pobierają świadczenia finansowane ze środków publicznych nieprzekraczające łącznie 1600 zł (wspomniane 500+ dla niepełnosprawnych się w to wlicza). Wprowadzona ma zostać również zasada „złotówka za złotówkę”, dzięki czemu świadczenie uzupełniające miałoby być zmniejszane o tyle, o ile przekroczony zostanie limit 1600 zł. Jednorazowe dodatki nie będą wliczane.

Teraz poprawki muszę zostać przyjęte na posiedzeniu plenarnym Senatu, które odbędzie się w środę, 31 lipca.

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

W Gryfinie rusza nabór do programu „Opieka Wytchnieniowa”

Przeczytaj następny

Nawet 10 tys. wsparcia w zakresie mobilności od PFRON-u

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page