Śledztwo CBA ws. małopolskiego PFRONu

Od 2018 r. PFRON nie wypłaca Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach żadnych środków na realizację zadań zlecanych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Jest to efekt ujawnienia nieprawidłowości w małopolskim oddziale. Aktualnie sprawę bada Centralne Biuro Antykorupcyjne.

W związku z informacją o kolejnych działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzonych w sprawie podejmowania się pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe oraz powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz samorządowych województwa małopolskiego PFRON wydał oświadczenie, że od początku śledztwa udzielał Prokuraturze Regionalnej w Katowicach wszelkich informacji i przekazywał jej wszystkie oczekiwane dokumenty. Od 2018 r. PFRON nie wypłaca Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach żadnych środków na realizację zadań zlecanych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. W zamian za to pieniądze te trafiły do innych organizacji wspierających osoby niepełnosprawne.

Zatrzymany we wtorek dyrektor małopolskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma usłyszeć zarzut wręczenia korzyści majątkowej w formie kontraktów zawartych z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. W związku z tym zarząd Funduszu wyznaczył osobę zastępującą dyrektora Oddziału Małopolskiego PFRON.

Źródło: pfron.org.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Rzeszów: Będą dyskutować o kobiecości w niepełnosprawności

Przeczytaj następny

„Aktywny Samorząd” z rekordowym budżetem na 2020 r.

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page