SOSW nr 1 w Policach kupił 5 urządzeń PCEye

Pięć urządzeń PCEye 5, pozwalających na obsługę komputera za pomocą wzroku, zakupił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Policach. Zakupu dokonano w ramach projektu edukacyjnego „Edukacja bez Barier – wsparcie osób niepełnosprawnych w kształceniu na odległość”.

Zakupione urządzenia zostaną one zamontowane na szkolnych komputerach oraz wypożyczone uczniom do użytku domowego. PCEye zastępuje standardową klawiaturę oraz myszkę, pozwalając na obsługę laptopa lub komputera z mniejszym ekranem tylko i wyłącznie za pomocą oczu.

Ponadto uczniowie i nauczyciele mogą korzystać również z prenumeraty Newsweek Learning English oraz nowoczesnego narzędzia edukacyjnego Eduelo.

Projekt „Edukacja bez Barier – wsparcie osób niepełnosprawnych w kształceniu na odległość” jest częścią Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

fot. SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo/Facebook

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Dealer Toyoty nawiązał współpracę z zachodniopomorskim FARem

Przeczytaj następny

Zachodniopomorskie: dzienne domy seniora, ŚDS i WTZ mogą działać

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page