SOSW nr 1 w Policach wstrzymał zajęcia dydaktyczne

Decyzją zarządu powiatu polickiego wstrzymane zostały zajęcia w polickim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Osób Niepełnosprawnych Ruchowo. Zmiany podyktowane wprowadzanymi przez rząd przepisami są związane z zagrożeniem epidemicznym w Polsce.

Z komunikatu wydanego przez zarząd powiatu dowiadujemy się, że placówki powiatowe funkcjonują następująco:

  • Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach – zajęcia dydaktyczne zawieszone,
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży – ograniczony zakres funkcjonowania, działalność prowadzona na terenie ośrodka,
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach – usługi dla klientów zawieszone,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach – zajęcia dydaktyczne zawieszone,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – zajęcia dydaktyczne zawieszone,
  • Dom Dziecka w Policach – zapewniona całodobowa opieka nad wychowankami,
  • Dom Dziecka w Tanowie – zapewniona całodobowa opieka nad wychowankami.

Źródło: policki.pl; fot. Google Maps

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Biskupi udzielą wiernym dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej mszy św.

Przeczytaj następny

ZUS prosi o ograniczenie wizyt w placówkach

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page