SOSW w Policach organizuje konkurs fotograficzny

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach organizuje konkurs fotograficzny pt. „KORONA w OBIEKTYWIE”.

Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne, lub prace powstałe w wyniku połączenia fotografii z grafiką komputerową zrealizowane w ogólnodostępnym formacie jpg i formacie nie mniejszym niż standard FHD (1920×1080).

Celem, jaki przyświeca organizatorom, jest rozwijanie wrażliwości społecznej i sztuki artystycznej w odniesieniu do obecnych wydarzeń w kraju i na świecie.

Prace należy przesłać do 10 czerwca 2020 r. na adres mailowy: sekretariat@soswdnr.pl wpisując w temacie: Konkurs „Korona w Obiektywie” wraz z oświadczeniem, które jest dostępne jako załącznik do regulaminu konkursu. W treści wiadomości należy umieścić następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko Uczestnika
  2. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego
  3. Szkoła i adres szkoły
  4. Data urodzenia Uczestnika
  5. Adres e-mail Uczestnika/przedstawiciela ustawowego*, **
  6. Liczba Fotografii
  7. Kategoria

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie (kategoria uczeń) i nauczyciele ( kategoria nauczyciel) szkół, którzy samodzielnie wykonają prace konkursową. Można nadesłać maksymalnie do 2 prac spełniających powyższe wymogi. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy. Prace będą publikowane w mediach społecznościowych i na stronie organizatora.

Źródło: policki.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Plebiscyt Głosu Szczecińskiego: zagłosuj na zespół Serca Rytm

Przeczytaj następny

2,3 mln złotych dla samorządów na tworzenie mieszkań chronionych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page