Sprostowanie artykułu o wykluczeniu A. Derewienko z fundacji Dum Spiro, Spero

W trybie prawa prasowego publikujemy nadesłane do naszej redakcji przez Fundację Dum Spiro, Spero sprostowanie dotyczące artykułu Znana bydgoska niepełnosprawna malarka wykluczona z fundacji za poglądy polityczne [aktualizacja].

Sprostowanie:

Nieprawdziwa jest informacja zawarta w artykule jakoby powodem rozwiązania porozumienia Fundacji Dum Spiro, Spero z Panią Anną Derewienko były jej poglądy polityczne. Jedynym powodem rozwiązania porozumienia była ochrona dobrego imienia Fundacji w związku z krzywdzącym grupę osób, w tym małoletnich nieuprawnionym zachowaniem Anny Derewienko w mediach społecznościowych, co działało na szkodę Fundacji.

Nieprawdą jest, że Anna Derewienko została wykluczona z Fundacji, zostało z nią rozwiązane Porozumienie zgodnie z zapisami w nim zawartymi.

Nieprawdą jest, że umowę rozwiązała prezes Katarzyna Zwierzchowska, była to kolegialna decyzja Zarządu Fundacji.

Nieprawdziwa jest również informacja, że Prezes Zarządu Fundacji Katarzyna Zwierzchowska jest radną Platformy Obywatelskiej

Nieprawda jest również, że Pani Anna Derewienko jest „znaną bydgoską malarką”, nie jest ona absolwentem uczelni, czy szkoły artystycznej, ani nie jest członkiem żadnego związku artystów plastyków. Dorobek Pani Anny Derewienko to prace malarskie wykonywane w ramach terapii zajęciowej.

Podstawa faktyczna i prawna treści sprostowania wynika wprost z Oświadczenia Zarządu Fundacji z dnia 15.07.2020 r.


Powyższy tekst został opublikowany z zachowaniem oryginalnej pisowni. Zgodnie z prawem prasowym w sobotę (1 sierpnia) opublikujemy krótki komentarz powyższego tekstu.

fot. Anna Derewienko/Facebook

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Abelard Giza dodaje napisy do swoich filmów i zachęca do tego innych

Przeczytaj następny

5 Domów Pomocy Społecznej z powiatu koszalińskiego ma nowe samochody