Stowarzyszenie Amicus realizuje cykl warsztatów dla młodzieży z SOSW Nr 1 w Policach

Pionki do gry w planszówki

Jesteśmy – Działamy – Pomagamy” to projekt skierowany do młodzieży z niepełnosprawnościami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach. Polega on na organizacji szeregu warsztatów mających na celu zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym, wsparcie aktywności społecznej i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

Warsztaty są realizowane przez wolontariuszy Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Amicus. Uczestnicząca w nich młodzież może rozwinąć swoje umiejętności matematyczne, plastyczne, manualne, jak również kreatywność. W programie znalazły się bowiem m.in. zajęcia rękodzielnicze (makrama, szycie maskotek), plastyczne, rozwijania kompetencji matematycznych na sportowo, Nordic Walking. Uczestnicy mogą wziąć udział również w warsztatach wspomagania rozwoju oraz kreatywnych przy wykorzystaniu książek i gier planszowych.

Dzięki temu wychowankowie polickiego SOSW mogą przygotować się do aktywności zawodowej, zapoznać się z technikami plastycznymi i krawieckimi, jak również rozwinąć swoje zainteresowania i kreatywność, a przy okazji – podwyższyć swoją sprawność fizyczną. Nabyte w trakcie projektu umiejętności mogą być później wykorzystane przy prowadzeniu małych przedsiębiorstw, czy w pracy chałupniczej.

Dzięki funduszom przekazanym stowarzyszeniu przez powiat policki możliwe będzie zakupienie potrzebnych w czasie warsztatów pomocy dydaktycznych – m.in. w postaci książek, czasopism oraz sprzętu usprawniającego ruchowo.

W planach jest kontynuacja zajęć po zakończeniu realizacji zleconego przez powiat policki zadania publicznego – będzie to dodatkowym uzupełnieniem podstawy programowej nauczania, co ma zapewnić młodzieży możliwie jak największą aktywizację społeczną i zawodową, a także rehabilitację.

Fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Police: otwarto Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych

Przeczytaj następny

Automaty paczkowe Allegro będą wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page