Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach ma już 8 lat

Impreza urodzinowa stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach ma już 8 lat. Przez ten czas udało się mu zrealizować łącznie 40 projektów.

– Od 2014 roku JESTEŚMY, WSPIERAMY, POMAGAMY naszym mieszkańcom przezwyciężać i stawiać czoła chorobie psychicznej, przełamywać bariery, sprawiać że niemożliwe staje się możliwym… – pisze stowarzyszenie na Facebooku.

Organizacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dokładnie 21 marca 2014.

Przez ten czas stowarzyszenie współpracowało z wieloma lokalnymi firmami oraz organizacjami, m.in.: ze Starostwem Powiatowym w Policach, gminą Police, Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Policach, Grupą Azoty Police, a także ze szkołami.

Fot. Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach/Facebook

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Naukowcy badają zaburzenia autystyczne u chorych na stwardnienie guzowate. Szukają chętnych do badań

Przeczytaj następny

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page