Stowarzyszenie Polickie Amazonki realizuje zadanie „Dbamy o zdrowie”

Zdjęcie grupowe polickich amazonek

„Dbamy o zdrowie” – to tytuł zadania publicznego zleconego przez Powiat Policki Stowarzyszeniu Polickie Amazonki. Obejmuje ono edukację zdrowotną i promocję stylu życia, skupiające się wokół tematyki profilaktyki nowotworów piersi oraz funkcjonowania po mastektomii, czyli zabiegu usunięcia jednej lub obu piersi.

Realizacja wspomnianego zadania rozpoczęła się w kwietniu bieżącego roku i ma zakończyć się w grudniu 2021 r. Obejmuje ono m.in. organizację około dwugodzinnego spotkania z magistrem fizjoterapii, który nauczy amazonki z terenu powiatu polickiego automasażu ręki i blizn po chorobie onkologicznej, a także udzieli wskazówek co do profilaktyki. Takie spotkanie ma odbyć się w siedzibie Stowarzyszenia Polickie Amazonki mieszczącej się przy ul. Marii Konopnickiej 2.

Ponadto zorganizowane ma zostać spotkanie z amazonką, skierowane do członków Nowowarpieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Poprowadzą je w ramach wolontariatu członkinie Stowarzyszenia Polickie Amazonki mające odpowiednie doświadczenie i odpowiednią wiedzę. W jego trakcie poruszony zostanie zagadnienie świadomości na temat profilaktyki raka oraz wczesnego wykrywania zmian nowotworowych. Przewidziana jest również nauka samobadania na fantomie piersi.

Zadanie zakłada również objęcie Członkiń Stowarzyszenia Polickie Amazonki terapią masażem. Ma ona na celu wspomożenie funkcjonowania emocjonalnego i fizycznego osób po chorobie onkologicznej piersi poprzez zabiegi masaży relaksacyjnych z elementami terapeutycznymi. Masaże są realizowane przez firmę „Wdepnij na masaż Katarzyna Zielińska”, mieszczącą się przy ul. 26 Kwietnia 12d w Policach.

Zadanie publiczne „Dbamy o zdrowie” jest współfinansowane ze środków Powiatu Polickiego.

Stowarzyszenie Polickie Amazonki działa już od 20 lat. Przed 2017 r. funkcjonowało pod dłuższą nazwą „Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Polickie Amazonki”. Udziela ono w ramach wolontariatu nieodpłatnej pomocy i wsparcia kobietom po chirurgii onkologicznej piersi oraz propaguje profilaktykę nowotworów piersi.

Fot. Stowarzyszenie Polickie Amazonki

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Marzena Zięba z brązem w ciężarach

Przeczytaj następny

Dwa medale dla Polaków we wtorkowej porannej sesji igrzysk

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page