Studentka Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzi badania nt. turystyki niepełnosprawnych w Szczecinie

Aleksandra Werner to studentka II roku studiów II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Aktualnie pisze ona pracę magisterską i prowadzi badania o udogodnieniach i barierach dla osób z niepełnosprawnością ruchową w Szczecinie.

Badania, określające stopień przygotowania miasta, posłużą do napisania pracy magisterskiej pt. „Turystyka osób z niepełnosprawnościami w kontekście ograniczeń i udogodnień dla Miasta Szczecin na wybranych przykładach”.

Link do anonimowej ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmEsidVMU9wl-Ks4KyEcM5oMf5WmthKs9R1t0I3YEQTri_DQ/viewform?usp=sf_link

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

IX Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych fART już za nami

Przeczytaj następny

Syntetyczny implant rogówki przełomem w leczeniu osób niewidomych?

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page