Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Kazaniu odwołane!

logo olimpiad specjalnych

W styczniu przyszłego roku w Kazaniu miały odbyć się Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Kazaniu. Z uwagi na trwającą na terenie Ukrainy wojnę wywołaną przez Federację Rosyjską zawody zostały jednak odwołane.

W opublikowanym komunikacie organizatorzy igrzysk olimpiad specjalnych przyznali, że w obecnej sytuacji nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa społeczności sportowej oraz samych sportowców.

– Przerażająca przemoc na Ukrainie, rozległe sankcje nałożone przez społeczność międzynarodową oraz niepewność i strach doświadczane na całym świecie uniemożliwiają dalsze postępowanie. Jesteśmy zdruzgotani strachem i zniszczeniem, jakich doświadczają nasi sportowcy i społeczność na Ukrainie. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną cierpią w tej wojnie nieproporcjonalnie, niesprawiedliwie i tragicznie, podobnie jak podczas pandemii. Dołączamy do milionów na całym świecie, domagając się pokoju i natychmiastowego położenia kresu przemocy – czytamy w oświadczeniu.

Jednocześnie organizatorzy są wdzięczni wszystkim ludziom w Rosji i na całym świecie, którzy prowadzili starania w kierunku przygotowania zawodów.

Fot. specialolympics.org

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Jest zwrot! Rosjanie i Białorusini niedopuszczeni do igrzysk paraolimpijskich!

Przeczytaj następny

W Szczawnicy niepełnosprawni będą mieć łatwiejszy dostęp do tratew flisackich

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page