Świętokrzyskie: PFRON organizuje bezpłatne szkolenie z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji

Świętokrzyski Oddział PFRON zaprasza na szkolenia i konsultacje z zakresu elektronicznej obsługi wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń oraz refundację składek ZUS. Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą zmienić sposób przesyłania deklaracji z formy pisemnej na elektroniczną, jak również do tych, którzy mają problemy techniczne.

Każdy uczestnik, który przyjdzie do PFRONu z własnym laptopem, nauczy się jak wygenerować certyfikat PFRON oraz prawidłowo wypełnić i wysłać dokumenty za pomocą aplikacji SODiR.

Zaproszenie kierowane jest do wszystkich zainteresowanych, zarówno pracodawców starających się o dofinansowanie do wynagrodzenia jak i osoby niepełnosprawne ubiegające się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne oraz ich pełnomocników. Szkolenia odbywają się w trybie ciągłym, zarówno indywidualnie jak i grupowo, w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału PFRON, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres: kielce@pfron.org.pl lub telefonicznie pod nr 41 23 09 704, 41 23 09 710.

Podobne warsztaty organizowane są również w innych wojewódzkich oddziałach PFRON.

Źródło: pfron.org; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Natalia Partyka jedzie na igrzyska w Tokio

Przeczytaj następny

W Policach ruszył Klub Opiekuna 2020

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page